સામાન્ય વાત-ચીતો

અહિયા સામાન્ય વાતચીત કરવા માટેના અમુક દાનિશ વાક્યો આપેલા છે જેનો ઉપયોગ તમે જાણીતા લોકો સાથે વાતચિત કરવામાં કરી શકો છો.

કોઈ ની તબિયત કેવી છે તે પુછવા માટે

Hvordan har du det?તમે કેમ છો?
Hvordan går det?કેવુ ચાલે છે?
Hvad så?કેવુ ચાલે છે?
Hvordan står det til?બાકી બધુ કેમ છે?
Jeg har det fint, takહુ મજામા છુ, આભાર
Jeg er ok, takહુ બરાબર છુ, આભાર
Ikke så dårligt, takબહુ ખરાબ નહીં, આભાર
Ok, takબરાબર, આભાર
Ikke så godtબહુ સારુ નથી
Hvad med dig?તમારે કેવુ ચાલે?
Og dig?અને તમે?

કોઈ શુ કરી રહ્યુ છે તે પુછવા માટે

Hvad går du og laver?તમે શુ કરવા જઈ રહ્યા છો?
Hvad har du gået og lavet?તમે અત્યાર સુધી શુ કરી રહયા હતા?
Arbejdet megetઘણુ કામ કરી રહ્યો હતો
Studeret megetઘણુ ભણી રહ્યો હતો
Jeg har haft meget travltહુ ઘણો વ્યસ્ત હતો
Det samme som altidબસ ઍમ નુ ઍમ જ છે
Ikke så megetકંઈ ખાસ નહી
Jeg er lige kommet hjem fra …હુ … હમણા જ પાછો આવ્યો છુ
Portugalપોર્ટુગલથી

કોઈ ક્યા છે તે પુછવા માટે

Hvor er du?તમે ક્યા છો?
Jeg er …હું …
hjemmeઘરે છુ
på arbejdeકામ ઉપર છુ
i byenગામમાં છુ
på landetઅંતરિયાળ વીસ્તારોમાં છુ
på indkøbદુકાને છુ
i togetટ્રેનમાં છુ
hos Kasperકેસ્પર સાથે છું

કોઈ ના પ્લાન વિષે પુછવા માટે

Har du nogle sommerferieplaner?તમારો ઉનાળામા કોઈ પ્લાન છે?
Hvad skal du til …?તમે … શું કરી રહ્યા છો?
julનાતાલમાં
nytårનવા વર્ષમાં
påskeઈસ્ટરમાં
sound

આ પાના પરના દરેક દાનિશ શબ્દસમૂહ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો