સમયના હાવભાવ

અહીં સમય સંબંધિત કેટલીક ફિંનિશ અભિવ્યકિતઓ છે.

દીવસો

toissapäivänäગઈ કાલ પહેલાનો દિવસ
eilenગઈકાલ
tänäänઆજ
huomennaઆવતીકાલ
ylihuomennaપરમદિવસ

દીવસનો સમય કહેવો

viime yönäગઈકાલે રાતે
tänä yönäઆજ રાતે
huomenyönäઆવતીકાલે રાતે
aamullaસવારમાં
iltapäivälläબપોરે
illallaસાંજે
eilen aamullaગઈકાલે સવારે
eilen iltapäivälläગઈકાલે બપોરે
eilen illallaગઈકાલે સાંજે
tänä aamunaઆજે સવારે
tänä iltapäivänäઆજે બપોરે
tänä iltanaઆજે સાંજે
huomenaamunaઆવતીકાલે સવારે
huomenna iltapäivälläઆવતીકાલે બપોરે
huomeniltanaઆવતીકાલે સાંજે

અઠવાડીયુ, મહીનો કે વર્ષ નક્કી કરવુ

viime viikollaગયા અઠવાડીયે
viime kuussaગયા મહીને
viime vuonnaગયા વર્ષે
tällä viikollaઆ અઠવાડીયે
tässä kuussaઆ મહીને
tänä vuonnaઆ વર્ષે
ensi viikollaઆવતા અઠવાડીયે
ensi kuussaઆવતા મહીને
ensi vuonnaઆવતા વર્ષે

સમય સાથે જોડાયેલા અન્ય ભાવો

nytહમણા જ
silloinત્યારે
hetiહમણા જ અથવા તરત જ
kohtaથોડા વખત મા જ
pianથોડા વખત મા જ
aikaisemminવહેલુ
myöhemminમોડુ
viisi minuuttia sittenપાંચ મિનિટ પહેલા
tunti sittenઍક કલાક પહેલા
viikko sittenઍક અઠવાડિયા પહેલા
kaksi viikkoa sittenબે અઠવાડીયા પહેલા
kuukausi sittenઍક મહીના પહેલા
vuosi sittenઍક વર્ષ પહેલા
kauan aikaa sittenઘણા સમય પહેલા
kymmenen minuutin kuluttuaદસ મિનિટમાં
tunnin kuluttuaઍક કલાકમાં
viikon kuluttuaઍક અઠવાડીયામાં
kymmenen päivän kuluttuaદસ દીવસમાં
kolmen viikon kuluttuaત્રણ અઠવાડીયામાં
kahden kuukauden kuluttuaબે મહીના ના સમય મા અથવા બે મહીના મા
kymmenen vuoden kuluttuaદસ વર્ષ ના સમય મા અથવા દસ વર્ષ મા
edellisenä päivänäઆગલા દીવસે
edellisellä viikollaઆગલા અઠવાડીયે
edellisessä kuussa આગલા મહીને
edellisenä vuonnaઆગલા વર્ષે
seuraavana päivänäઆગલા દિવસે
seuraavalla viikollaઆવતા અઠવાડીયે
seuraavassa kuussaઆવતા મહીને
seuraavana vuonnaઆવતા વર્ષે

સમયગાળો

asuin Kanadassa kuusi kuukauttaહું કૅનડામાં છ મહીના રહ્યો/રહી
olen työskennellyt täällä yhdeksän vuottaમેં અહિયા નવ વર્ષ કામ કર્યુ છે
olen asunut täällä elokuusta saakka
lähden huomenna Ranskaan kahdeksi viikoksiહું આવતીકાલે બે અઠવાડીયા માટે ફ્રૅન્સ જાઉ છુ
uimme kauanઅમે ઘણા સમય થી તરી રહ્યા છીઍ

કેટલી વાર

ei koskaanક્યારેય નહી
harvoinક્યારેક જ
välilläપ્રસંગોપાત જ
joskusક્યારેક
useinવારે-વારે અથવા ઘણી વાર
yleensäદરેક વખતે અથવા સામાન્ય રીતે
tavallisestiદરેક વખતે અથવા સામાન્ય રીતે
ainaહમેશા
joka päiväબધા દીવસે અથવા દરરોજ
päivittäinબધા દીવસે અથવા દરરોજ
joka viikkoબધા અઠવાડીયે અથવા દર અઠવાડીયે
viikoittainબધા અઠવાડીયે અથવા દર અઠવાડીયે
joka kuukausiબધા મહીને અથવા દરેક મહીને
kuukausittainબધા મહીને અથવા દરેક મહીને
joka vuosiબધા વર્ષે અથવા દરેક વર્ષે
vuosittainબધા વર્ષે અથવા દરેક વર્ષે
sound

આ પાના પરના દરેક ફિંનિશ શબ્દસમૂહ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.