બૅંકમાં

જ્યારે તમે બૅંક જવાના હો કે કૅશ મશીનનો ઉપયોગ કરવાના હો ત્યારે આ કેટલાક ઍસટોનિયન વાક્યોનો તમારે ઉપયોગ કરવો પડશે.

વ્યવહારો કરવા

Ma sooviksin arvelt võtta 100 eurotહું 100 યુરો ઉપાડવા માંગુ છું
Ma sooviksin raha välja võttaહું પૈસા ઉપાડવા માગુ છુ
Kuidas te raha soovite?તમને પૈસા કેવી રીતે જોઈશે?
Kas saaksite mulle anda väiksemaid rahatähti?શુ તમે મને થોડી નાની નોટ આપશો ?
Ma sooviksin seda oma arvele maksta, palunમહેરબાની કરીને,હું આ ભરવા માગુ છુ
Kas teil on dokumenti?શુ તમારી પાસે કોઈ ઓળખપત્ર છે?
Mul on …મારી પાસે … છે
ID-kaartઓળખપત્ર
passમારો પાસપોર્ટ
juhilubaમારૂ ડ્રાઇવિંગ લાઇસેન્સ
Teie konto on miinustesતમારુ ખાતુ વધારે ઉપાડ દેખાડે છે
Ma sooviksin kanda raha sellele kontoleહું આ ખાતામા થોડા પૈસા ભરવા માગુ છુ
Kas saaksite kanda 1000 eurot minu praeguselt kontolt hoiuarvele?શું તમે મારા વર્તમાન ખાતામાંથી બચત ખાતામાં €1000 ટ્રાન્સફર કરી શકશો?

બીજી સેવાઓ

Ma sooviksin kontot avadaમારે ખાતુ ખોલાવવુ છે
Ma sooviksin erakontot avadaમારે ઍક પોતાનુ ખાતુ ખોલાવવુ છે
Ma sooviksin ärikontot avadaમારે ઍક ધંધાનુ ખાતુ ખોલાવવુ છે
Palun öelge mu kontojääkમહેરબાની કરીને, મને જૅમા રકમ કહેશો?
Kas ma saaksin kontoväljavõtte, palun?મહેરબાની કરીને, મને સ્ટેટ્મેંટ મળશે?
Ma sooviksin raha vahetadaમારે થોડા પૈસા બદલવા છે
Ma sooviksin tellida välisvaluutatમારે થોડી વિદેશી હુંડિયામણ જોઈશે
Kui palju on Briti naela vahetuskurss?બ્રિટિશ પાઉન્ડ માટે વિનિમય દર શું છે?
Ma sooviksin …મારે થોડા … જોઈઍ છે
eurosidયૂરો
USA dollareidઅમેરિકન ડૉલર
Ma sooviksin seda püsikorraldust tühistadaહું આ સ્ટૅંડિંગ ઑર્ડર રદ્દ કરવા માગુ છુ

અન્ય ઉપયોગી શબ્દસમૂહો

Kus asub lähim sularahaautomaat?સૌથી નજીકનું કેશ મશીન ક્યાં છે?
Mis on selle konto intressimäär?આ ખાતા પર વ્યાજ નો દર શુ છે?
Mis on eralaenude praegune intressimäär?વ્યક્તિગત લોન માટેનો ચાલુ વ્યાજદર શુ છે?
Ma kaotasin oma pangakaardi äraમે મારૂ બૅંક કાર્ડ ખોઇ નાખ્યુ છે
Ma sooviksin teatada …મારે … બાબતે નોંધ કરાવવી છે
kaotatud krediitkaardistખોવાયેલા ક્રેડિટ કાર્ડ
varastatud krediitkaardistચોરાયેલ ક્રેડિટ કાર્ડ
Meil on ühine kontoઅમારૂ સહિયારૂ ખાતુ છે
Sooviksin teatada aadressi muutusestહું મારા ઘરના સરનામા બદલવા બાબત વાત કરવા માગુ છુ
Ma olen oma internetipanga salasõna ära unustanudહું મારા ઇન્ટરનેટ બેંકિગનો પાસવર્ડ ભૂલી ગયો/ગઇ છું
Ma olen oma kaardi PIN-koodi ära unustanudહું મારા કાર્ડનો PIN નંબર ભૂલી ગયો/ગઇ છું
Ma lasen teile uue saataહું તમને નવું મોકલી આપીશ
Kas ma saaksin määrata kokkusaamise …?શુ હું …ને મળવા માટેનો સમય લઈ શકુ?
juhatajagaમૅનેજર
rahandusnõunikugaપૈસાના સલાહકાર
Ma sooviksin kellegagi hüpoteegist rääkidaહું કોઈની સાથે ગીરવે મૂકવા બાબત વાત કરવા માગુ છુ

કૅશ મશીન નો ઉપયોગ કરવો

Sisesta kaartતમારુ કાર્ડ નાખો
Sisesta PIN-koodતમારો PIN નાખો
Vale PIN-koodખોટો PIN
Sisestaનાખો
Tühistaરદ્દ
Sularaha väljamakseપૈસા ઉપાડવા
Muu summaબીજી રકમ
Palun oodakeમહેરબાની કરીને, રાહ જુઓ
Raha loetakseતમારી રોકડ ગણાઇ રહી છે
Kontol pole piisavalt rahaઅપૂરતા પૈસા
Kontojääkજમા
Ekraanilસ્ક્રીન ઉપર
Paberilછાપેલુ
Veel üks tehing?બીજી કોઈ સેવા?
Kas soovite kviitungit?શુ તમને રસીદ જોઈશે?
Eemaldage kaartકાર્ડ કાઢો
Lõpetaછોડી દો
sound

આ પાના પરના દરેક ઍસટોનિયન શબ્દસમૂહ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો