રંગ

પોર્ટુગીસમાં રંગોના શેડ સહિત વિવિધ રંગોના નામો જાણો.

De que cor é?તે કયો રંગ છે?
brancoસફેદ
amareloપીળો
cor de laranjaકેસરી
cor de rosaગુલાબી
vermelhoલાલ
castanhoકથાઈ
verdeલીલો
azulવાદળી
roxoજામ્બલી
cinzentoભૂખરો
pretoકાળો
prateadoચાંદી જેવા રંગનું
douradoસોનેરી રંગનું
multicolorબહુવિધ રંગનું

વિવિધ રંગ

castanho claroઆછો કથાઈ
verde claroઆછો લીલો
azul claroઆછો વાદળી
castanho escuroઘાટો કથાઈ
verde escuroઘાટો લીલો
azul escuroઘાટો વાદળી
vermelho vivoઘેરો લાલ
verde vivoઘેરો લીલો
azul vivoઘેરો વાદળી
sound

આ પાના પરના દરેક પોર્ટુગીસ શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો