આ સાઇટ પોર્ટુગીસ શિખવા માટે વિશાળ શ્રેણીમાં સાહિત્ય પુરુ પાડે છે. કેટલાંક પાયાનાં શબ્દસમુહો શિખો, તમારો શબ્દભંડોળ વધારો અને પ્રેકટીસ કરવા એક માટે ભાષા-સાથી શોધો.

પોર્ટુગીસ ભાષા વિષે

પોર્ટુગીઝ વિશ્વભરમાં 200 મિલિયન લોકો દ્વારા બોલવામાં આવે છે અને તે પોર્ટુગલ, બ્રાઝીલ, મોઝામ્બિક, અંગોલા, અને અન્ય કેટલીક ભૂતપૂર્વ પોર્ટુગીઝ વસાહતોની સત્તાવાર ભાષા છે.

તે લેટિન પરથી ઉતરી આવેલી એક રોમાંચક ભાષા છે અને અન્ય રોમાન્સ ભાષાઓ જેમ કે સ્પેનિશ, ઇટાલિયન અને ફ્રેન્ચ સાથે વ્યાકરણની દ્રષ્ટિએ ઘણી સામ્યતા ધરાવે છે.

રીબીરા જિલ્લો, પોર્ટો, પોર્ટુગલ
રીબીરા જિલ્લો, પોર્ટો, પોર્ટુગલ

તો પોર્ટુગીસ કેમ શીખવુ જોઈએ?

પ્રવાસ
પોર્ટુગીઝ વિશ્વની એક મુખ્ય ભાષા છે અને ખાસ કરીને પોર્ટુગલ, બ્રાઝીલ અને સબ-સહારન આફ્રિકાના ભાગોના પ્રવાસીઓ માટે ઉપયોગી છે.

સાહિત્ય
પોર્ટુગીઝ પાસે પોર્ટુગીઝ અને બ્રાઝિલિયન લેખકો અને કવિઓ, જેમના કાર્યની શ્રેષ્ઠ રીતે મૂળ ભાષામાં પ્રશંસા કરવામાં આવે છે, તે બંનેમાંથી ઉતરી આવેલ એક સમૃદ્ધ સાહિત્ય છે.

વ્યાપાર
જો તમે પોર્ટુગીઝ બોલતા હો, તો કોઈ પોર્ટુગીઝ બોલતા દેશમાં વેપાર કરવાનો હોય ત્યારે તે એક મોટો લાભ હશે.

અન્ય ભાષાઓ