બ્રિટન ના શહેરો

કેટલાક મહત્વપૂર્ણ બ્રિટિશ શહેરોના નામો કેવી રીતે કહેવા તે જાણો.

Aberdeen એબર્ડીન
Belfast બેલફાસ્ટ
Birmingham બાર્મીંગહામ
Brighton બ્રિટન
Bristol બ્રિસ્ટૉલ
Cambridge કેંબ્રિડ્જ
Cardiff કારડિફ
Coventry કોવેન્ટ્રી
Edinburgh ઍડિનબર્ગ
Glasgow ગ્લાસ્ગોવ
Leeds લીડ્સ
Leicester લેસ્ટર
Liverpool લિવરપૂલ
London લંડન
Manchester મૅનચેસ્ટર
Newcastle ન્યૂકૅસલ
Norwich નોર્વિક
Nottingham નોટીંગહામ
Oxford ઑક્સ્ફર્ડ
Sheffield શેફીલ્ડ
Southampton સાઉથેમ્પ્ટન
York યોર્ક
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

મોબાઈલ એપ

એન્ડ્રોઈડ ઉપકરણો માટે અમારી એવોર્ડ વિજેતા ઇંગલિશ શબ્દસમૂહ માર્ગદર્શનની એપ્લિકેશનમાં અવાજ સાથે 6000 ઉપયોગી શબ્દસમૂહો અને શબ્દોનો સમાવેશ થાય છે.

Get it on Google Play