બ્રિટન ના શહેરો

કેટલાક મહત્વપૂર્ણ બ્રિટિશ શહેરોના નામો કેવી રીતે કહેવા તે જાણો.

Aberdeenએબર્ડીન
Belfastબેલફાસ્ટ
Birminghamબાર્મીંગહામ
Brightonબ્રિટન
Bristolબ્રિસ્ટૉલ
Cambridgeકેંબ્રિડ્જ
Cardiffકારડિફ
Coventryકોવેન્ટ્રી
Edinburghઍડિનબર્ગ
Glasgowગ્લાસ્ગોવ
Leedsલીડ્સ
Leicesterલેસ્ટર
Liverpoolલિવરપૂલ
Londonલંડન
Manchesterમૅનચેસ્ટર
Newcastleન્યૂકૅસલ
Norwichનોર્વિક
Nottinghamનોટીંગહામ
યુકેમાં શેફિલ્ડના પાંદડાવાળા ઉપનગર રણમૂરનું એરિયલ વ્યુ, તેના વિશાળ મકાનો દર્શાવે છે
યુકેમાં શેફિલ્ડ શહેરના ઉપનગર રેનમૂરનું એરિયલ વ્યુ
Oxfordઑક્સ્ફર્ડ
Sheffieldશેફીલ્ડ
Southamptonસાઉથેમ્પ્ટન
Yorkયોર્ક
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો