બ્રિટન ના શહેરો

કેટલાક મહત્વપૂર્ણ બ્રિટિશ શહેરોના નામો કેવી રીતે કહેવા તે જાણો.

Aberdeenએબર્ડીન
Belfastબેલફાસ્ટ
Birminghamબાર્મીંગહામ
Brightonબ્રિટન
Bristolબ્રિસ્ટૉલ
Cambridgeકેંબ્રિડ્જ
Cardiffકારડિફ
Coventryકોવેન્ટ્રી
Edinburghઍડિનબર્ગ
Glasgowગ્લાસ્ગોવ
Leedsલીડ્સ
Leicesterલેસ્ટર
Liverpoolલિવરપૂલ
Londonલંડન
Manchesterમૅનચેસ્ટર
Newcastleન્યૂકૅસલ
Norwichનોર્વિક
Nottinghamનોટીંગહામ
Oxfordઑક્સ્ફર્ડ
Sheffieldશેફીલ્ડ
Southamptonસાઉથેમ્પ્ટન
Yorkયોર્ક
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.