અંગ્રેજી શબ્દભંડોળ

નીચે કેટલીક થીમ આધારિત શબ્દસૂચિ છે જે તમારો અંગ્રેજી શબ્દભંડોળ સુધારવામાં મદદ કરશે.

નંબર

રંગ

સમય
અઠવાડિયા ના દિવસો
મહિનાઓ તથા ઋતુઓ
રજાઓ તથા તહેવારો

પરિવાર

હવામાન

લોકો ની ઓળખાણ આપવી
કપડા તથા અંગત વસ્તુઓ

દેશો તથા નાગરિકતા
ભાષાઓ
રૂપિયા
ખંડો તથા દુનિયા ના વિસ્તારો
દુનિયાના શહેરો
બ્રિટન ના શહેરો
અમેરિકા ના શહેરો

ભૌગોલિક નિશાની તથા શબ્દો

ઘર તથા બગીચો
રસોડુ
રાચ-રચિલુ તથા ઘરની વસ્તુઓ
ઘરકામ નો સામાન
તમારી જાતે કરો

યાત્રા
મોટર ચલાવવી તે
ગાડી ના પૂર્જા
બસ તથા ટ્રેન દ્વારા યાત્રા
વિમાન દ્વારા યાત્રા કરવી
નૌકા દ્વારા યાત્રા
હોકાયંત્ર ની નિશાની

હોટેલ તથા રહેવાસ

ખોરાક તથા પીણા
ખોરાક
ઠંડા પીણા
દારૂ
રેસ્ટોરેંટ માં
વિવિધ યાદી

ખરીદી

નગર ની આજુ-બાજુ

ખેલ-કૂદ તથા રમતો

સંગીત
સંગીત ના સાધનો

સ્વાસ્થ્ય
દવાની દુકાને
માનવ શરીર

ભણતર
ભણવાના વિષયો

નિમણૂક
ધંધા
ઉધ્યોગો

પ્રાણીઓ
પાળેલા પ્રાણીઓ
ઉછેરવા માટેના પ્રાણીઓ
જંગલી પ્રાણીઓ
દુર્લભ પ્રાણીઓ
પક્ષીઓ
જીવડા
માછલી તથા જળચર પ્રાણીઓ

છોડવા

સાધનો

આકાર તથા ગણીતિક શબ્દો
વજન તથા તોલ માપ

ફોન

કંપ્યૂટર તથા ઇંટરનેટ

સામાન્ય શબ્દો