અંગ્રેજી શબ્દભંડોળ

નીચે કેટલીક થીમ આધારિત શબ્દસૂચિઓ છે જે તમારો અંગ્રેજી શબ્દભંડોળ સુધારવામાં મદદ કરશે. જો તમારા કોઇ સૂચનો કે ટીપ્પણી હોય તો, મહેરબાની કરીને અમને જણાવો!

સંબંધીત પાનાઓ

અંગ્રેજી શબ્દસમૂહ

મોબાઈલ એપ

એન્ડ્રોઈડ ઉપકરણો માટે અમારી એવોર્ડ વિજેતા ઇંગલિશ શબ્દસમૂહ માર્ગદર્શનની એપ્લિકેશનમાં અવાજ સાથે 6000 ઉપયોગી શબ્દસમૂહો અને શબ્દોનો સમાવેશ થાય છે.

Get it on Google Play