દુર્લભ પ્રાણીઓ

અહીં વિવિધ વિલાયતી પ્રાણીઓ માટે અંગ્રેજી નામો છે.

alligatorમગર
antelopeકાળીયાર
bearરીંછ
camelઉંટ
chimpanzeeચિંપૅન્જ઼ી
crocodileમગર
elephantહાથી
emuઍમુ
giraffeજીરાફ
gorillaગોરીલા
hippo (hippopotamus નું સંક્ષિપ્ત)હિપ્પો (હિપ્પોપોટામસ નુ ટૂકુ રૂપ)
kangarooકાંગારૂ
leopardચિત્તો
lionસિંહ
monkeyવાંદરો
ostrichશાહમ્રુગ
pandaપાંડા
penguinપેંગ્વિન
polar bearપોલાર રીંછ
reindeerરેંડિયર
rhino (rhinoceros નું સંક્ષિપ્ત)ગેંડો
snakeસાપ
tigerવાઘ
wolfવરૂ
zebraજ઼ીબ્રા
બે છોકરાઓ પિટ્સબર્ગ ઝૂ ખાતે ટાંકીમાં પાણીની અંદર ધ્રુવીય રીંછને સ્વિમિંગ કરતા જોયા
પિટ્સબર્ગ ઝૂ ખાતે ધ્રુવીય રીંછ
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો