સંગીત

અહીં વિવિધ સંગીતની શૈલીઓના નામો સહિત સંગીત સાથે સંબંધિત કેટલાક અંગ્રેજી શબ્દો છે.

સંગીતને લગતા શબ્દો

beat બીટ
harmony ઍકરૂપતા
lyrics બોલ/શબ્દો
melody અથવા tune મધુર સંગીત
note નોટ
rhythm ધુન
scale સંગીતને લગતુ સાહિત્ય
solo એક વ્યક્તિ દ્વારા ગવાયેલુ
duet બે વ્યક્તિ દ્વારા ગવાયેલુ
in tune લયમાં
out of tune લય બાર

સંગીતના વાદ્યો

amp (amplifier નું સંક્ષિપ્ત) એમપ્લીફાયર
CD સીડી
CD player સીડી પ્લેયર
headphones સંગીત સાંભળવા માટે વપરાતુ કાન ઉપર પહેરવાનુ સાધન
hi-fi અથવા hi-fi system સંગીત સાંભળવાનુ સાધન
instrument વાદ્ય
mic (microphone નું સંક્ષિપ્ત) માઇક
MP3 player MP3 પ્લેયર
music stand સંદર્ભની માહિતી રાખવાનુ સ્ટેન્ડ
record player રેકોર્ડ કરવાનુ સાધન
speakers સ્પીકર
stereo અથવા stereo system સ્ટેરીયો

સંગીત ના પ્રકાર

blues વાદળી
classical સુગમ
country દેશ
dance નૃત્ય
easy listening શાંતિ થી સાંભળાય તેવુ
electronic ઍલેક્ટ્રૉનિક
folk લૉક સંગીત
heavy metal વજનદાર ધાતુ
hip hop હિપ હોપ
jazz જૅજ઼
Latin લૅટિન
opera ઓપેરા
pop પોપ
rap રૅપ
reggae જૂનુ
rock રોક
techno ટેકનો

સંગીતના સમૂહ

band બૅંડ
brass band બ્રાસના સાધનો વગાડતા સંગીતકારોનો સમૂહ
choir કોઈર
concert band ગાયકો અથવા સંગીતકારોનું પ્રદર્શન
jazz band જાઝ બેન્ડ
orchestra સંગીતવૃંદ
pop group પોપ
rock band રોક બેન્ડ
string quartet ચાર સંગીતકારોનું જૂથ

સંગીતકારો

composer રચયિતા
musician સંગીતકાર
performer પ્રદર્શક
bassist અથવા bass player બ્રાસનુ વાદ્ય
cellist વાયોલીન જેવુ વાદ્ય વગાડનર
conductor કંડક્ટર
DJ ડી જે
drummer ડ્રમ વગાડનાર
flautist વાંસડી વગાડનાર
guitarist ગિટાર વગાડનાર
keyboard player કી બોર્ડ વગાડનાર
organist કોઈપણ ઓર્ગન વગાડનાર
pianist પિયાનો વગાડનાર
pop star પોપ ગીત ગાનાર
rapper એક પ્રકારનુ ગીત ગાનાર
saxophonist હવા ફૂકીને વગાડાતુ બ્રાસનુ વાદ્ય
trumpeter બ્રાસનું સૌથી લોકપપ્રિય વાદ્ય
trombonist બ્રાસનુ એક સંગીતનુ વાદ્ય
violinist વાયોલિન વગાડનાર
singer ગાયક
alto મધ્યમ શ્રેણીનો અવાજ ધરાવતીવ્યક્તિ
soprano ઉચ્ચ શ્રેણીનો અવાજધરવતી સ્ત્રી
bass સૌથી નીચી શ્રેણીનો અવાજધરાવતા પુરૂષ
tenor મધ્યમ શ્રેણીનો અવાજધરાવતા પુરૂષ
baritone ઉચ્ચ શ્રેણીનો અવાજ ધરવતા પુરૂષ

અવાજ

loud મોટો
quiet શાંત
soft કુણો

અન્ય ઉપયોગી શબ્દો

to listen to music સંગીત સાંભળવુ
to play an instrument કોઈ વાધ્ય વગડવુ
to record રેકોર્ડ કરવુ
to sing ગાવુ
audience દર્શકો
concert સંગીત સભા
hymn ઈશ્વરને લગતુ ભજન
love song પ્રેમ નુ ગીત
national anthem રાષ્ટ્ર ગીત
symphony એક પ્રકારનુ પશ્ચિમી સંગીત
record રેકોર્ડ કરવુ
record label રેકોર્ડીંગને લગતો એક પ્રકારનો ટ્રેડ માર્ક
recording રેકોર્ડીંગ ચાલુ છે
recording studio રેકોર્ડીંગનો સ્ટૂડિયો
song ગીત
stage સ્ટેજ
track ટ્રેક
voice અવાજ
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

મોબાઈલ એપ

એન્ડ્રોઈડ ઉપકરણો માટે અમારી એવોર્ડ વિજેતા ઇંગલિશ શબ્દસમૂહ માર્ગદર્શનની એપ્લિકેશનમાં અવાજ સાથે 6000 ઉપયોગી શબ્દસમૂહો અને શબ્દોનો સમાવેશ થાય છે.

Get it on Google Play

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો