રજાઓ તથા તહેવારો

વિવિધ મહત્વપૂર્ણ રજાઓ અને તહેવારો માટે અંગ્રેજી નામો, તેમજ નાતાલ અને જન્મદિવસ સંબંધિત કેટલાક શબ્દો જાણો.

New Year's Day નવુ વર્ષ
April Fools' Day ઍપ્રિલ ફૂલ દિવસ
Easter ઈસ્ટર
Good Friday ગુડ ફ્રાઇડે
Easter Monday ઈસ્ટર સોમવાર
May Day મે દિવસ
Christmas નાતાલ
Christmas Eve નાતાલ ની સાંજ
Christmas Day નાતાલ નો દિવસ
Boxing Day બોક્સિંગ ડે
New Year's Eve નવા વર્ષ ની સાંજ
Mother's Day માતા દીવસ
Father's Day પિતા દીવસ
Valentine's Day વૅલિંટાઇન દિવસ
bank holiday અથવા public holiday જાહેર રજા
Chinese New Year ચિની નવું વર્ષ
Independence Day સ્વાતંત્રય દિન
Thanksgiving આભારવિધિ
Halloween હેલોવીન
Saint Patrick's Day સેન્ટ પેટ્રિક ડે

નાતાલ

Christmas card નાતાલનુ કાર્ડ
Christmas present નાતાલની ભેટ
Christmas cake નાતાલની કેક
Christmas pudding નાતાલનું પુડિંગ
Christmas crackers નાતાલ માટે ફટાકડા
Christmas tree નાતાલ ટ્રી
Christmas decorations અનાતાલ માટે શણગાર
holly પવિત્ર
Father Christmas અથવા Santa Claus સાન્તાક્લોઝ

જન્મદિવસ

birthday card જન્મદિવસનું કાર્ડ
birthday present જન્મદિવસની ભેટ
birthday cake જન્મદિવસની કેક
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

મોબાઈલ એપ

એન્ડ્રોઈડ ઉપકરણો માટે અમારી એવોર્ડ વિજેતા ઇંગલિશ શબ્દસમૂહ માર્ગદર્શનની એપ્લિકેશનમાં અવાજ સાથે 6000 ઉપયોગી શબ્દસમૂહો અને શબ્દોનો સમાવેશ થાય છે.

Get it on Google Play

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો