ઠંડા પીણા

અહીં વિવિધ નોન આલ્કોહોલિક પીણાં માટે અંગ્રેજી શબ્દો છે.

ઠંડા પીણાં

cola / coke કોક
fruit juice ફળનો રસ
grapefruit juice દ્રાક્ષનો રસ
orange juice નારંગી નો રસ
pineapple juice અનાનસ નો રસ
tomato juice ટામેટાનો રસ
iced tea ઠંડી ચા
lemonade લીંબુના પીણા
lime cordial ઍક પ્રકારનુ ડ્રિન્ક
milkshake દૂધ ની વાનગી
orange squash સંતરાનુ શરબત
pop સોડા
smoothie શાક/ફળના લીસા મિશ્રણ
squash ઍક પ્રકારનુ ડ્રિન્ક
water પાણી
mineral water જંતુમુક્ત પાણી
still water સાદુ પાણી
sparkling water સોડા
tap water નળ નુ પાણી

ગરમ પીણાં

cocoa કોકો
coffee કૉફી
black coffee બ્લેક કોફી
decaffeinated coffee અથવા decaf coffee કેફીન વગરની કોફી
fruit tea ફળની ચા
green tea લીલી ચા
herbal tea હર્બલ ચા
hot chocolate ચૉક્લેટની ડ્રિન્ક
tea ચા
tea bag ચાની થેલી

નીચેના શબ્દો ચા કે કોફી જેવા ગરમ પીણાંનું વર્ણન કરવા માટે વાપરી શકાય છે:

strong કડક
weak આછી
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

મોબાઈલ એપ

એન્ડ્રોઈડ ઉપકરણો માટે અમારી એવોર્ડ વિજેતા ઇંગલિશ શબ્દસમૂહ માર્ગદર્શનની એપ્લિકેશનમાં અવાજ સાથે 6000 ઉપયોગી શબ્દસમૂહો અને શબ્દોનો સમાવેશ થાય છે.

Get it on Google Play

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો