નૌકા દ્વારા યાત્રા

અહીં બોટ દ્વારા મુસાફરી કરતી વખતે તમને ઉપયોગી થાય તેવા કેટલાક અંગ્રેજી શબ્દો છે.

port બંદર
harbour બંદર
ferry terminal નૈકાનું ટર્મિનલ
cruise જહાજ સફર
crossing ક્રૉસ કરવુ
foot passenger ઉભા રહેવાની જગ્યા
calm sea શાંત દરિયો
rough sea તોફાની દરિયો
seasick સમુદ્રી બિમારી
to disembark લંગર ઉપાડવુ
to embark લંગર નાખવુ
to sail નૌકવિહાર કરવો

નૌકાના પ્રકાર

car ferry કારની નૌકા
cruise ship નૌકાવિહાર
ferry નાની બોટ
hovercraft ઍક જાતની નૌકા
yacht યાટ

બોટ પર જતાં

captain નૌકા ચાલક
crew નાવિકગણ
crew member નૌકાદળના સભ્યો
bar બાર
buffet બફે
bureau de change પૈસા બદલવાની જગ્યા
cabin કૅબિન
cabin number કેબિનનો નંબર
car deck ગાડી માટેની જગ્યા
currency exchange પૈસા બદલવાની જગ્યા
deck ડેક
gangway સાંકડો માર્ગ
information desk માહિતી માટેનુ ટેબલ
restaurant રેસ્ટોરેંટ
self-service restaurant સેલ્ફ સર્વિસની રેસ્ટોરન્ટ
life belt જીવન રક્ષક પટ્ટો
life jacket જીવન રક્ષક જૅકેટ
lifeboat જીવન રક્ષક નૌકા
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

મોબાઈલ એપ

એન્ડ્રોઈડ ઉપકરણો માટે અમારી એવોર્ડ વિજેતા ઇંગલિશ શબ્દસમૂહ માર્ગદર્શનની એપ્લિકેશનમાં અવાજ સાથે 6000 ઉપયોગી શબ્દસમૂહો અને શબ્દોનો સમાવેશ થાય છે.

Get it on Google Play

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો