હોડી દ્વારા મુસાફરી કરવી

જો તમે બોટ દ્વારા મુસાફરી કરી રહ્યા હો તો તમે ઉપયોગ કરી શકો તેવી કેટલીક અભિવ્યક્તિઓ તેમજ કેટલાક ચિહ્નો જે તમે જોઇ શકો છો તે આ રહ્યા.

બુકિંગ કરાવવું

what time's the next boat to …? … માટે હવે પછીની નૌકા ક્યારે છે?
Calais કેલેઈસ
I'd like a … cabin હું … કૅબિન પસંદ કરીશ
two-berth બે પથારી વાળી
four-berth ચાર પથારી વાળી
we don't need a cabin અમને કૅબિનની જરૂર નથી
I'd like a ticket for a car and two passengers મને બે યાત્રી તથા ઍક ગાડી માટે ટિકેટ જોઈશે
I'd like a ticket for a foot passenger મને ઍક પડયાતરી માટે ટિકેટ જોઈશે
how long does the crossing take? પસાર થવામા કેટલો સમય લાગશે?
what time does the ferry arrive in …? …માં બોટ કેટલા વાગે આવશે?
Stockholm સ્ટોકહોમ
how soon before the departure time do we have to arrive? પ્રસ્થાન ના કેટલા સમય પહેલા અમારે આવવુ પડશે?

બોટ પર જતાં

where's the information desk? માહિતી માટે નુ ટેબલ ક્યા છે?
where's cabin number …? કૅબિન નંબર … ક્યા છે?
258 258
which deck's the … on? કયા માળ ઉપર … છે?
buffet બફે
restaurant રેસ્ટોરેંટ
bar બાર
shop દુકાન
cinema સિનેમા
bureau de change પૈસા બદલવાની જગ્યા
I feel seasick મને દરિયા નો ડર લાગે છે
the sea's very rough દરિયો ઘણો તોફાની છે
the sea's quite calm દરિયો ઘણો શાંત છે
all car passengers, please make your way down to the car decks for disembarkation ગાડી વાળા યાત્રીઓ તરત જ ગાડી ના માળ પર ગાડી ઉતારવા જાઓ
we will be arriving in port in approximately 30 minutes' time અમે લગભગ 30 મિનિટ મા બંદર ઉપર પહોચીશુ
please vacate your cabins મહેરબાની કરીને, તમારી કૅબિન ખાલી કરો

વસ્તુઓ જે તમે કદાચ જૂઓ

Cabin કૅબિન
Deck માળ
Stairs સીડીઓ
Information માહિતી
Restaurant રેસ્ટોરેંટ
Cinema સિનેમા
Shop દુકાન
Lifejackets જીવન રક્ષક કવચ
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દસમૂહ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

મોબાઈલ એપ

એન્ડ્રોઈડ ઉપકરણો માટે અમારી એવોર્ડ વિજેતા ઇંગલિશ શબ્દસમૂહ માર્ગદર્શનની એપ્લિકેશનમાં અવાજ સાથે 6000 ઉપયોગી શબ્દસમૂહો અને શબ્દોનો સમાવેશ થાય છે.

Get it on Google Play

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો