સમયના હાવભાવ

અહીં સમય સંબંધિત કેટલીક અંગ્રેજી અભિવ્યકિતઓ છે.

દીવસો

the day before yesterday ગઈ કાલ પહેલાનો દિવસ
yesterday ગઈકાલ
today આજ
tomorrow આવતીકાલ
the day after tomorrow પરમદિવસ

દીવસનો સમય કહેવો

last night ગઈકાલે રાતે
tonight આજ રાતે
tomorrow night આવતીકાલે રાતે
in the morning સવારમાં
in the afternoon બપોરે
in the evening સાંજે
yesterday morning ગઈકાલે સવારે
yesterday afternoon ગઈકાલે બપોરે
yesterday evening ગઈકાલે સાંજે
this morning આજે સવારે
this afternoon આજે બપોરે
this evening આજે સાંજે
tomorrow morning આવતીકાલે સવારે
tomorrow afternoon આવતીકાલે બપોરે
tomorrow evening આવતીકાલે સાંજે

અઠવાડીયુ, મહીનો કે વર્ષ નક્કી કરવુ

last week ગયા અઠવાડીયે
last month ગયા મહીને
last year ગયા વર્ષે
this week આ અઠવાડીયે
this month આ મહીને
this year આ વર્ષે
next week આવતા અઠવાડીયે
next month આવતા મહીને
next year આવતા વર્ષે

સમય સાથે જોડાયેલા અન્ય ભાવો

five minutes ago પાંચ મિનિટ પહેલા
an hour ago ઍક કલાક પહેલા
a week ago ઍક અઠવાડિયા પહેલા
two weeks ago બે અઠવાડીયા પહેલા
a month ago ઍક મહીના પહેલા
a year ago ઍક વર્ષ પહેલા
a long time ago ઘણા સમય પહેલા
in ten minutes' time અથવા in ten minutes દસ મિનિટમાં
in an hour's time અથવા in an hour ઍક કલાકમાં
in a week's time અથવા in a week ઍક અઠવાડીયામાં
in ten days' time અથવા in ten days દસ દીવસમાં
in three weeks' time અથવા in three weeks ત્રણ અઠવાડીયામાં
in two months' time અથવા in two months બે મહીના ના સમય મા અથવા બે મહીના મા
in ten years' time અથવા in ten years દસ વર્ષ ના સમય મા અથવા દસ વર્ષ મા
the previous day આગલા દીવસે
the previous week આગલા અઠવાડીયે
the previous month આગલા મહીને
the previous year આગલા વર્ષે
the following day આગલા દિવસે
the following week આવતા અઠવાડીયે
the following month આવતા મહીને
the following year આવતા વર્ષે

સમયગાળો

અંગ્રેજીમાં સમયગાળો સામાન્ય રીતે for શબ્દનો ઉપયોગ કરીને દર્શાવવામાં આવે છે, નીચેના ઉદાહરણોમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે:

I lived in Canada for six months હું કૅનડામાં છ મહીના રહ્યો/રહી
I've worked here for nine years મેં અહિયા નવ વર્ષ કામ કર્યુ છે
I'm going to France tomorrow for two weeks હું આવતીકાલે બે અઠવાડીયા માટે ફ્રૅન્સ જાઉ છુ
we were swimming for a long time અમે ઘણા સમય થી તરી રહ્યા છીઍ
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દસમૂહ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

મોબાઈલ એપ

એન્ડ્રોઈડ ઉપકરણો માટે અમારી એવોર્ડ વિજેતા ઇંગલિશ શબ્દસમૂહ માર્ગદર્શનની એપ્લિકેશનમાં અવાજ સાથે 6000 ઉપયોગી શબ્દસમૂહો અને શબ્દોનો સમાવેશ થાય છે.

Get it on Google Play