સિનેમામાં

અહીં સિનેમામાં જતી વખતે અને તમે જે જોયું છે તેની ચર્ચા કરતી વખતે તમે વાપરી શકો તેવા કેટલાક શબ્દસમૂહો છે.

ફિલ્મ પસંદ કરવી

what's on at the cinema? સિનેમા મા શુ ચાલે છે?
is there anything good on at the cinema? સિનેમા મા કઈ સારુ ચાલે છે?
what's this film about? આ ફિલ્મ શેના ઉપર છે?
have you seen it? શુ તમે તે જોઈ છે?
who's in it? તેમા કોણ છે?
it's … તે ઍક … ફિલ્મ છે
a thriller રોમાંચક
a comedy હાસ્યસ્પદ
a romantic comedy પ્રેમભરી હાસ્યસ્પદ
a horror film ભયાનક ફિલ્મ
a documentary ચલચીત્રની
an animation કાર્ટૂન વાળી
a war film યુદ્ધની
a western પશ્ચિમી
a science fiction film કાલ્પનિક વીજ્ઞાન
a foreign film વિદેશી ફિલ્મ
it's in … તે …માં છે
French ફ્રેંચ
Spanish સ્પૅનિશ
with English subtitles અંગ્રેજી વાક્યો સાથે
it's just been released તે હમણા જ પ્રદર્શિત થઈ છે
it's been out for about two months તે લગભગ બે મહિના થી બહાર છે
it's meant to be good તે સારી જ હોવી જોઈઍ

સિનેમા પર

shall we get some popcorn? શુ આપણે થોડી ધાણી લાવીશુ?
salted or sweet? ખારી કે મીઠી?
do you want anything to drink? તમને કાઇ પીવા માટે જોઈશે?
where do you want to sit? તમારે ક્યા બેસવુ છે?
near the back પાછળ થી નજીક
near the front આગળ થી નજીક
in the middle મધ્ય મા

ફિલ્મ વિષે ચર્ચા કરવી

what did you think? તમે શુ વિચાર્યુ હતુ?
I enjoyed it મે ખુબ મજા કરી
it was great તે ખૂબ સરસ હતુ
it was really good તે ખરેખર સરસ હતુ
it wasn't bad ખરાબ નથી
I thought it was rubbish મને લાગ્યુ તે બકવાસ છે
it was one of the best films I've seen for ages મે ઘણા વર્ષો મા જોઈ હોય, તે તેમની ઍક શ્રેષ્ઠફિલ્મ હતી
it had a good plot તેનો વિચાર સરસ હતો
the plot was quite complex વિચાર ઘણો ગુચવણ ભર્યો હતો
it was too slow-moving તે ઘણી ધીમી હતી
it was very fast-moving તે ઘણી ઝડપી હતી
the acting was … અભિનય … હતો
excellent શ્રેષ્ઠ
good સારો
poor નબળો
terrible બકવાસ
he's a very good actor તે ઘણો સારો અભિનેતા છે
she's a very good actress તે ઘણી સારી અભિનેત્રી છે

વસ્તુઓ જે તમે કદાચ જુઓ

Screen પડદો
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દસમૂહ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

મોબાઈલ એપ

એન્ડ્રોઈડ ઉપકરણો માટે અમારી એવોર્ડ વિજેતા ઇંગલિશ શબ્દસમૂહ માર્ગદર્શનની એપ્લિકેશનમાં અવાજ સાથે 6000 ઉપયોગી શબ્દસમૂહો અને શબ્દોનો સમાવેશ થાય છે.

Get it on Google Play